Gantt şemaları hakkında bilmeniz gereken her şey

Yapılacaklar, proje takibi, çubuk grafikleri – bunlar Gantt şemasını oluşturan elementler. Peki bunlar ne ifade ediyor? Gantt şeması tam olarak nedir?


Gantt özünde, belirli bir zamana ait bir proje programını gösteren çubuk grafiktir.Modern Gantt şemaları bağımlılıklara (bir görevin diğerlerine nasıl bağlantısı olduğu) sahip olma eğilimindedir. Birden çok ekip üyesi, renk kodlu görevler, takvimler ve daha fazlasını içerebilirler.

Peki Gantt şeması adını nereden alıyor ve nasıl ün kazandı?


Gantt şemaları: Kısa bir tarihçe

1896'da Karol Adamiecki, birbirine bağlı süreçleri göstermenin yeni bir yolunu keşfetti. Keşfettiği bu görsel proje yönetimi şemasını, bir harmonogram veya harmonograf olarak adlandırdı - şu anda yaygın olarak Gantt şeması olarak bilinen şeyin öncüsü.


Öyleyse neden buna Adamiecki tablosu olarak adlandırılmıyor?


Ne yazık ki Adamiecki için, orijinal çalışması pek uluslararası bilinirlik kazanmadı çünkü bunu İngilizce olmayan iki dilde, Lehçe ve Rusça yayınladı. 1931'de daha ayrıntılı bir rapor yayınladığında, Henry Gantt’ın çizelgesi çoktan birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyordu.

Üzgünüz, Karol. Henry Gantt’a yol vermenin zamanı geldi.

Başlangıçta elle yapıldığından, projede gerçekleşen her değişiklikle baştan manuel olarak çizilmesi çok zamanlı ve verimsizdi.

Gantt şeması Amerika Birleşik Devletleri tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanıldı, ancak 1980'lerde kişisel bilgisayarlar yaygın hale gelene kadar şirketlerde iş süreçleri için kullanılmıyordu.

1990'larda internetin yayılması, Gantt şemalarının daha fazla gelişmesine yol açtı ve milenyumun sonunda Gantt şeması, piyasada en çok kullanılan proje yönetimi araçlarından biriydi.

Oldukça iyi, değil mi?


Gantt şemaları ne için kullanılır?

Elle çizilen Gantt şemalarının günleri geride kaldı. Her küçük değişiklik için artık yeni bir Gantt şeması oluşturmak gerekmiyor.

Bunun yerine, proje yönetimi yazılımı, şirketlerin ekiplerin proje ilerlemesini hızlı ve verimli bir şekilde izlemesini sağlıyor.

Modern Gantt şemaları (monday.com sitemizdeki gibi) kullanıcıların panolar oluşturmasına, görevler eklemesine, ekip üyeleri atamasına ve A'dan Z'ye tüm proje ilerlemesini kolayca görselleştirmesine olanak tanıyor.

Güçlü Gantt şemaları, kullanıcıları görevler bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunda bilgilendiren ve bir proje takılı kaldığında uyarılar içeren yerleşik otomasyonlara sahiptir.

21. yüzyılda projeleri yönetmek için her gün bir tür Gantt şeması kullanmayan bir şirket bulmakta zorlanacaksınızdır. Eğitimden pazarlamaya ve bilişim teknolojisine kadar, Gantt şemaları proje yöneticileri ve ekipleri için temel görevi görür.

Bir Gantt şemasının ana bileşenleri nedir?

İki Gantt şeması aynı görünmese de, her grafik aynı temele dayanır - bir X ve Y ekseni:İşte bu X ve Y’den sonraki aşamalarda Gantt şeması daha karmaşık ve daha güçlü hale gelir. Birkaç önemli bileşeni inceleyelim:

  • Zaman: Her görevin tarihi ve süresi genellikle günler / haftalar / aylar olarak görüntülenir, ancak dakika / saat olarak da gösterilebilir. Geçerli gün / saat genellikle vurgulanır. Ek olarak, her dikdörtgenin uzunluğu bir görevin ne kadar sürmesi beklendiğini temsil eder.

  • Görevler: Tamamlama aşamasına kadar yapılması gereken çeşitli bireysel faaliyetler (veya görevler) vardır. Her görev bağımsız bir şekilde gruplanabilir, ancak aynı zamanda daha büyük bir görev kümesinin parçası da olabilir (mesela gruplar ve alt gruplar).

  • Sorumlu: Bu görevden sorumlu kişiyi temsil eder. Ek olarak, sorumlu tek kişi de olabilir, birden fazla kişi veya tüm bir ekip de olabilir.

  • Durum: Her görev tamamlanana kadar çeşitli aşamalardan geçer. Durum, her görevin anlık olarak hangi aşamada bulunduğunu temsil eder. Ortak durumlar "sıradaki", "planlanan", "takılı kalan", "gelecekteki adımlar", "dönüm noktası" ve benzerlerini içerebilir.

  • Dönüm Noktaları: Süresi olmayan ve genellikle bir projenin belirli bir bölümünün sonunu işaretleyen kapsayıcı görevlerdir. Bu, projenin tamamlanmaya ayarlandığı tarihtir (diğer bir deyişle bitiş tarihi). Örneğin, projeniz 5 aşamadan oluşuyorsa, her aşamaya bir dönüm noktası ekleyi